Back to Top

Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης SALAMED’S APP

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1. Γενικά ζητήματα
Επιλέγοντας το εικονίδιο «Login» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εισαγωγής στο SALAMED’S APP από την διεύθυνση https://app.salamed.gr, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP, ως αυτό παρέχεται από την Salamed, μέσω του δικτυακού τόπου app.salamed.gr και ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου app.salamed.gr. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, η Salamed σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο SALAMED’S APP και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του SALAMED’S APP, διότι η πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης.
1.2 Ορισμοί
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω :
«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο SALAMED’S APP ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του SALAMED’S APP.
«Έτος» σημαίνει τη χρονική περίοδο από μια ημέρα ενός μήνα μιας χρονιάς ως την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου χρόνου.
«Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας SALAMED’S APP για χρονικό διάστημα ενός Έτους
«Συνδρομητής» σημαίνει εσάς, το πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP αποδεχόμενο τους όρους της σύμβασης.
«SALAMED’S APP» σημαίνει μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών, η οποία παρέχει στο Συνδρομητή εργαλεία για την επεξεργασία και διαχείριση στοιχείων και δεδομένων των ασθενών του, αποστολή αυτών με ηλεκτρονική αλληλογραφία σε συγκεκριμένους παραλήπτες (ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους), παρακολούθηση της κατάστασης του κάθε περιστατικού, στατιστική ανάλυση, τιμολόγηση και χορήγηση δικαιωμάτων επεξεργασίας και προβολής  με διαβάθμιση διευθυντή, γραμματέα και απλού χρήστη με περιορισμούς.
2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2.1 Υπηρεσία
Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το SALAMED’S APP παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η Salamed δεν εγγυάται ότι το SALAMED’S APP θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Salamed αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του SALAMED’S APP σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το SALAMED’S APP καλύπτει τις ανάγκες του.
2.2 Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης
Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του SALAMED’S APP με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (a) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Συνδρομής και (b) συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσης σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SALAMED’S APP παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Salamed και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στο Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.
2.3 Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή
Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του SALAMED’S APP:
- με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
- για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,
- για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
- με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του SALAMED’S APP από τρίτους.
Η Salamed διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του SALAMED’S APP (ολικά ή μερικά) από το Συνδρομητή και / ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του SALAMED’S APP σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η Salamed έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του SALAMED’S APP από το Συνδρομητή ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ SALAMED’S APP από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του SALAMED’S APP από τρίτους.
Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP δεν δικαιούται να:
- παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του SALAMED’S APP από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
- επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ SALAMED’S APP,
- χρησιμοποιεί τo SALAMED’S APP με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
- επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους,
- αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SALAMED’S APP,
- αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SALAMED’S APP στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του SALAMED’S APP ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Salamed,
- χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του SALAMED’S APP και των λειτουργιών του.
Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει τη Salamed έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με : (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστιθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του SALAMED’S APP εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας.
2.4. Απαιτούμενη Υποδομή
Η χρήση του SALAMED’S APP από το Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι συμβατός με το SALAMED’S APP. Οι υφιστάμενοι με το SALAMED’S APP συμβατοί browsers είναι οι Google Chrome και Mozilla Firefox.
2.5 Επιπλέον υπηρεσίες εκτός δικτυακού τόπου app.salamed.gr
Ο Συνδρομητής γνωρίζει και δέχεται ότι με την αποδοχή της χρήσης του SALAMED’S APP, η Salamed έχει το δικαίωμα προβολής των στοιχείων του Συνδρομητή και του ιατρείου του/ μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας, στην επίσημη ιστοσελίδα της www.salamed.gr στην ενότητα network/doctors. Οι επισκέπτες της ανωτέρω σελίδας έχουν την δυνατότητα αναζήτησης ιατρών με κριτήριο το όνομα του ιατρού, την ειδικότητα του ή με τοποθεσία του ιατρείου. H Salamed δηλώνει πως μέσω αυτής της λίστας, δεν διαφημίζει, δεν προωθεί ούτε προτείνει αποκλειστικά τους ιατρούς που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της, παρά μόνο δηλώνει με ποιους γιατρούς συνεργάζεται η ίδια. Επίσης δεν εγγυάται την επιστημονική κατάρτιση των ανωτέρω ιατρών όπως και του ιδίου του Συνδρομητή. Ο συνδρομητής δηλώνει πως έχει διαβάσει και αποδεχτεί και τους όρους που αναγράφονται στον δικτυακό τόπο http://www.salamed.gr/terms-and-conditions .
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του SALAMED’S APP τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, μέσω της διαδικασίας εγγραφής και την αποδοχή των όρων της σύμβασης από το Συνδρομητή και, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της σύμβασης, ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της Συνδρομής και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του Έτους που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Συνδρομή, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ζητήσει διακοπή της χρήσης του SALAMED’S APP.
4. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
4.1 Ρύθμιση Λογαριασμού
Η πρόσβαση στo SALAMED’S APP προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή και τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της διαδικασίας εγγραφής η οποία γίνεται αποκλειστικά από την Salamed κατόπιν και έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών. Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.
4.2 Χρήση του Λογαριασμού
Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του SALAMED’S APP με χρήση του συνθηματικού του. Η Salamed δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη Salamed σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.
4.3 Ο Συνδρομητής μπορεί να έχει πρόσβαση στο SALAMED’S APP μόνο από συγκεκριμένους υπολογιστές και εξουσιοδοτημένους μέσω ειδικού κωδικού που χορηγείται από την Salamed. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του ιστορικού του browser, ενδέχεται να χρειάζεται εκ νέου η χορήγηση του ειδικού κωδικού εξουσιοδότησης από την Salamed.
4.4 Απενεργοποίηση του Λογαριασμού
Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της απενεργοποίησης του λογαριασμού του και της διαγραφής των Δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5.2. της σύμβασης. Η Salamed δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από την απενεργοποίηση του λογαριασμού του από τον ίδιο ή από τρίτον. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη Salamed σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης απενεργοποίησης του λογαριασμού του.
Απενεργοποίηση του Λογαριασμού επέρχεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 (βλ. κατωτέρω).
4.5 Διαγραφή του Λογαριασμού
Η παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή καθώς και τη διαγραφή του λογαριασμού του Συνδρομητή.
4.6 Ενημερωτικά μηνύματα
Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η Salamed έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo SALAMED’S APP ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το SALAMED’S APP και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η Salamed θέτει σε κυκλοφορία. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση τoυ SALAMED’S APP για μηνύματα από τη Salamed σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP.
5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή
To SALAMED’S APP επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από το Συνδρομητή στο SALAMED’S APP, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 12 της παρούσης σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχουν διαγραφεί από αυτόν πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού του εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού του.
5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων
Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο SALAMED’S APP, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo SALAMED’S APP χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η Salamed δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο SALAMED’S APP πριν την εκ μέρους του απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της σύμβασης.
Η Salamed μετά από καταγγελία της σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο SALAMED’S APP.
6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6.1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας
Η Salamed, μολονότι διαθέτει σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και έχει λάβει εύλογα από εμπορικής άποψης μέτρα για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του SALAMED’S APP παρ’ όλα αυτά δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για το SALAMED’S APP. To SALAMED’S APP ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα. Η Salamed δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του SALAMED’S APP, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο.
6.2 Νέες εκδόσεις- ενημερώσεις
Η Salamed ενδέχεται να ενημερώνει τo SALAMED’S APP με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του SALAMED’S APP ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή / και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η Salamed θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας του SALAMED’S APP και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η Salamed δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του SALAMED’S APP, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οιονδήποτε λόγο και επισημαίνει στο Συνδρομητή ότι η δυνατότητα χρήσης του SALAMED’S APP ενδέχεται να επηρεάζεται από τα δίκτυα που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο, για την ποιότητα των υπηρεσιών των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει.
H Salamed συνιστά στο Συνδρομητή να προβαίνει σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo SALAMED’S APP χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία.
6.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης
Η Salamed παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το SALAMED’S APP στο ωράριο και στον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφονται στον δικτυακό τόπο www.salamed.gr. Η Salamed ωστόσο ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της Salamed για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον.
6.4 Ασφάλεια
Η Salamed εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας [τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 256 bits] για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο SALAMED’S APP ή χρήση αυτού. Η Salamed δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Salamed ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τo SALAMED’S APP.
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Salamed για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο app.salamed.gr. Η Salamed διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του SALAMED’S APP από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της Salamed για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.
Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/ασθενών του που καταχωρεί στο SALAMED’S APP είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών, με δεδομένο ότι η Salamed του παρέχει, μέσω του SALAMED’S APP, απλώς ένα εργαλείο για την επεξεργασία αυτών και αποστολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα.
8. COOKIES
To SALAMED’S APP χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του SALAMED’S APP. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του SALAMED’S APP είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο SALAMED’S APP ή σε επιμέρους λειτουργίες του.
9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Το SALAMED’S APP ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η Salamed δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του SALAMED’S APP, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος app.salamed.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται.
Το SALAMED’S APP ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H Salamed ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου app.salamed.gr, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το SALAMED’S APP υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.
10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η Salamed παρέχει το SALAMED’S APP και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το SALAMED’S APP βαρύνει το Συνδρομητή. Η Salamed δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo SALAMED’S APP και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η Salamed αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά : δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του SALAMED’S APP θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ότι η χρήση του SALAMED’S APP θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.
Σε περίπτωση που η Salamed πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το SALAMED’S APP παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του SALAMED’S APP ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η Salamed δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η Salamed δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το SALAMED’S APP κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η Salamed δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του SALAMED’S APP με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Salamed.
11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Salamed
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η ευθύνη της Salamed για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλλει ως Συνδρομή. Περαιτέρω στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η Salamed δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του SALAMED’S APP, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.
12. ΔΙΑΚΟΠΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Salamed ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του SALAMED’S APP ή / και ορισμένες εκδόσεις του SALAMED’S APP. Στην περίπτωση αυτή η Salamed θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης. Σε περίπτωση διακοπής ή απόσυρσης λειτουργιών του SALAMED’S APP ή/και ορισμένων εκδόσεων του SALAMED’S APP τα Δεδομένα του Συνδρομητή δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα από αυτόν.
Η Salamed έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο SALAMED’S APP ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της σύμβασης.
Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του SALAMED’S APP. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του SALAMED’S APP, ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του SALAMED’S APP στο app.salamed.gr και να ακολουθήσει τη διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων δεδομένων, εντός 30 ημερών. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα διαγραφούν τα Δεδομένα και ο λογαριασμός του Συνδρομητή.
Κάθε περίπτωση διακοπής πρόσβασης κατά το παρόν άρθρο συνεπάγεται την απενεργοποίηση του λογαριασμού του Συνδρομητή και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα που περιγράφονται στο άρθρο 4.4.
13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ
13.1. Συνδρομή
Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του SALAMED’S APP προϋποθέτει την καταβολή  της Συνδρομής. Η πληρωμή της Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της σύμβασης.
Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Συνδρομής η Salamed θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή, εντός 30 ημερών προ της μεταβολής,  είτε δια της αποστολής μηνύματος στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo SALAMED’S APP ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου.
13.2. Χρέωση - Τρόπος Πληρωμής
Η χρέωση κσι ο τρόπος Πληρωμής της Συνδρομής για την παροχή του SALAMED’S APP ορίζεται μεταξύ της Salamed και του Συνδρομητή με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών σε ξεχωριστή σύμβαση.
14.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης / δημιουργίας του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, η Salamed υποχρεούται να επιστρέψει στο Συνδρομητή, εφ’ όσον έχει χρεωθεί , το ποσό της Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης/δημιουργίας του λογαριασμού ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την Salamed, στην διεύθυνση info@salamed.gr και εν συνεχεία να κρατήσει αντίγραφο των Δεδομένων του διότι θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων του SALAMED’S APP.
15. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
15.1 Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή
Η Salamed μπορεί να παράσχει στο Συνδρομητή κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του.
15.2 Κοινοποιήσεις στη Salamed
Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στη Salamed μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ
Η Salamed διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του SALAMED’S APP θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο app.salamed.gr. Κάθε χρήση του SALAMED’S APP κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του SALAMED’S APP. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του SALAMED’S APP προβαίνοντας άμεσα σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του και σε διαγραφή των Δεδομένων του.
17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η Salamed δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του SALAMED’S APP εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.
18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της Salamed και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Καστοριάς.
19. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
19.1 Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
19.2. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη Salamed που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
19.3. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής
Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου app.salamed.gr
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
O δικτυακός τόπος app.salamed.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση, με διακριτική επωνυμία Salamed, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες/ χρήστες του δικτυακού τόπου.
Χρήση του δικτυακού τόπου μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους χρήσης που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση του δικτυακού τόπου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συναινεί, δεσμευόμενος προς συμμόρφωση με αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή παραποιεί τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και τους τυχόν ειδικότερους όρους χρήσης υπηρεσιών. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
Η Salamed δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του δικτυακού τόπου καθώς και να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στη Salamed ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Salamed. Η Salamed επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛA WEBSITES.
Η Salamed δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στο δικτυακό τόπο, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων web sites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην / στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου συμφωνεί να:
- παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το δικτυακό τόπο στις σχετικές αιτήσεις για τη δημιουργία λογαριασμού με σκοπό την πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
- διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
O επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό που χρησιμοποιεί για την χρήση επιμέρους σελίδων του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο λογαριασμό του. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα τη Salamed για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).
Η Salamed καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Συνεπώς η Salamed δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η Salamed δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του δικτυακού τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών/χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της Salamed ή οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας. Ως εκ τούτου, η Salamed δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους. Η Salamed επισημαίνει στον επισκέπτη/χρήστη ότι οφείλει να δημιουργεί καθημερινά στον σκληρό του δίσκο αντίγραφα ασφαλείας των στοιχείων και δεδομένων που καταχωρεί στο δικτυακό τόπο και στις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονται ή εξυπηρετούνται μέσω του δικτυακού τόπου.
Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Salamed.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου για:
- να προξενήσουν ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
- να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.
- να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών/επισκεπτών ή τρίτων.
- να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτυακού τόπου.
Ο χρήστης / επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τη Salamed έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του δικτυακού τόπου.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη Salamed για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.
Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο δικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
COOKIES
Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
H Salamed καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που καταχωρούν οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου έχοντας υιοθετήσει διαδικασίες, με σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Κάποιες σελίδες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 256 bit. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. O επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σελίδα με ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση, εφ’ όσον στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας το «http» έχει μετατραπεί σε «https» και ταυτόχρονα στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται εικονίδιο με λουκέτο.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη Salamed που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Καστοριάς.